۱۳۹۲ آبان ۱۸, شنبه

شب هالوین بهمراه دکتر « حال و بین » و بقیه ماجرا !

شب هالوین امسال را در خانه یکی از دوستان بودیم و همانطور که در عکس مشاهده میکنید بنده حقیر هم  بهمراه همسر گرامی خانم پرستار « حال و بین » برای شادی دوستانی که در این دیار علاوه بر غم غربت با مشکلات عدیده ای روبرو هستند خود را به این شکل درآوردیم .
ما در جمع اعلام کردیم که متخصص در امور « امراض بیحالی » و دکترای خود را در « حال و احوال » از دانشکده  « حالستان »  دانشگاه «حال وارد » "HAL WARD " گرفته ایم  .
   
وب سایت دانشگاه :
دبلیو دبلیو دبلیو . دانشگاه حال وارد . کام

وب سایت مطب ما :
دبلیو دبلیو دبلیو . حال و احوال . کام

شماره تلفن مطب :
باشی- خوش - ۴۱۶
۴۱۶-۲۲۲-۲۲۲۲

در این شب که ما بعنوان تیم پزشکی اورژانس  عمل میکردیم مجهز به همه وسایل اولیه هم بودیم ......بقرار: آمپول  - چراغ قوه - انواع قرص ها  از نوع « اسمار تییز و...» - چوب بستنی برای آزمایش دهان - دستگاه فشار خون - دستگاه استاتسکوپ برای ماچ و « بوسه اسلامی » با خانمهای آشنا - تماس اورژانس از طریق واکی تاکی   و...........

خوشبختانه همه چیز به خوبی گذ شت  اما تلخ بختانه  ما با یک نوع پدیده  « غش خوشی »  روبرو شدیم که حالت افراطی خوشی  یا « پر حالی » و آنروی بیحالی بود .
حضار از ما خواستند که کمی در مورد موضوع  با حالی و بیحالی برایشان صحبت  کنیم و اینهم بخشهایَ از آن :

خانمها آقایان - حال و احوالتان چطوره ؟ بقو ل عربها  درست یا نادرست - کیف حالت ؟
اولین سوالهای ما از بیحالان :

چند روز است که بیحالید ؟
حالی به حالی شده اید ؟
حالتان را گرفته اند ؟ کی حالتان را گرفته ؟
چه مدت است که نخندیدید ؟
بین صفر تا ده - اگر صفر بد حال و ده با حال باشد - کیفیت حالتان چند است ؟

سعی کنید در حال زندگی کنید . توی هال راه برید برایتان خوب است . سالم زندگی کردن مساوی است با با حال زندگی کردن  و با حال بودن . حال همه چیز آدم است . حال و هوای همدیگر را داشته باشید بخصوص زن و شوهر ها . هم پر حالی بد چیزیه  و هم بیحالی - بنابر این سعی کنید در حال و با حال زندگی کنید. از بیحالها برای مدتی دوری کنید و با بیحالها نگردید .  هر وقت حا لی به حالی شدید  برای تشخیص سریع به مطب ما بیایید تا حالتان را « تون آپ » کنیم  .  برای اینکه وقتی باد حالتان خالی شد به « تون آپ » نیاز دارید .
حال گریزی چیز خوبی نیست چنانچه از حال بگریزید یعنی از عمرتان میگریزید . جشنها برای حال کردن خوب است ولی در جشنها نباید حال گیری شود.« 'کوالیتی کونترل »  یا همان کیفیت کنترل حال باید دایم انجام گیرد . سلولهای بدن انسان هم از خنده تاثیر میپذیرند بنابراین نخندیدن باعث میشود تا سلولها کم خنده و در دراز مدت بی خنده شوند . بعضی ها هم زیاده از حد میخندند و به « میگرن خنده » دچار میشوند که از« میگرن بیحالی » بهتر است.
بهر حال دانش باحالی و بیحالی هنوز تکمیل نیست و لی آزمایشات تاکنونَ در لابراتورها ( آزمایشگاهها ) ارتباط آنرا با خون افراد مرتبط میدانند.

در پایان همانطور که غربی ها گفتن « با خوردن یک سیب در روز به دکتر احتیاجی نیست » با یک خنده هر صبح هم احتیاج به دکتر نیست .