۱۳۹۵ تیر ۲۷, یکشنبه

در پاسخ به یک سئوال :دیشب همه هوش و حواس بخش قابل توجهی از جهان به سوی نیس بود! امروز برای فراموش کردن رویداد نیس٬ در ترکیه اقدام به کودتا شد! فردا٬ برای فراموش کردن کودتای امروز ترکیه٬ قرار است در کجا چه اتفاقی بیفتد؟


بن گوریون نخست وزیر اسراییل زمانی گفت : « پیرها میمیرند و جوانها فراموش می کنند » او این حرف را در رابطه با اشغال هرچه بیشتر سرزمینهای فلسطین می گفت . او معتقد بود تا میتوانیم برویم جلو و سرزمینهای بیشتری را اشغال کنیم ، چونکه پیرها میمیرند و جوان ها فراموش می کنند . مسله حافظه تاریخیست . آیا ما جنبش سبز و رای من کو ؟ و یا سکوت پس از دستگیری میر حسین موسوی و یا کروبی ؟ و یا جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ؟ ووو...یکی پس از دیگری آمدند و رفتند !؟ آیا ما پی گیر هستیم ؟ معمولا مردم و جوان ها بخصوص بجای رفتن دنبال ایده دنبال حوادث میروند . این البته مخصوص فقط جامعه ایرانی هم نیست ، همه جوامع کم و بیش اینطور عمل میکنند. یا حق

هیچ نظری موجود نیست: