۱۳۹۳ مرداد ۱۵, چهارشنبه

به همه مردم فلسطینی نوار غزه که در ماه جولای ۲۰۱۴ مورد هجوم وحشیانه ارتش اسراییل قرار گرفتند .

دریا دلش به ساحل میزند / من دلم به وطن /
کناره های دریای کاراییب کجا و / ساحل دریای خزر کجا /
حذر نکردم هیچ - حذر نکردم هیچ من به خزر / به هر کجا که روم چشم و دلم به خزر/
 در این صبحدم همه خواب در بستر / دلم ولیک به فلسطینیان بی بستر /
 ر ژ یم  گستاخی بنام اسراییل / بلای فلسطینیان -همچون عزراییل /
همیشه تاریک نماند و نخواهد ماند / خورشید میدمد و میرسد امید /...........
 م- ع