۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

دستگاه غذا

از غذاي روزگار و سي سال آزگار دستگاه غذا در ايران روز بروز چرب و نرمتر شده و مجمع غذا در مجالس اعضا /عزا را بر سر سفره ملت و مزاح را براي خود خريده اند. "مجمه غذا"* تا کنون که رنگين بوده و رنگين تر و سنگين تر هم شده /با يک نگاه سريع پرکاري مجمع را ميتوان از حجم شکمهاي اعضا دريافت. اينروزها فضا در مجمع قضا /مجمه غذاست.

قضا /غذاست امروز
قضا/عزاست امروز
-----------------
زير نويس:
*مجمه غذا = سيني غذا