۱۳۸۷ آبان ۱۹, یکشنبه

تکه هايي از جان

عشقهاي بزرگ
از
پنجره اي کوچک هم
عبور ميکنند
تنها
براي رسيدن
و
آرميدن در کنار تو


ع-گ

------------

جواني را
باد برد
آنچه بجا مانده
خاکستريست
از
خاطره

ع-گ
------------

هنوز
ميسوزد
خانه دل
از آتش
آن عشق

ع-گ
------------

۱۳۸۷ آبان ۱۴, سه‌شنبه

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"
مولف: چارلز کانل
برگردان: ع-گ
دانته ؛ شاعر مشهور ايتاليا( 1265-1321)
ادامه....
آنچه باعث تبعيد دانته گرديدرا ميتوان بشرح زير خلاصه کرد:
نخست ؛ در اواخر قرن سيزدهم ؛ جمهوري فلورانس توسط اصناف مهم با حرفه هاي مختلف اداره ميشد ؛ و بر اساس يک قرارداد افراد آزاده و نجيب نميتوانستند در قدرت سياسي جايي داشته باشند.بعد قانوني در سال 1295 تصويب شد که اجازه ميداد تا افراد بعنوان يک عضو در صنف هاي مهم حرفه اي نام نويسي کنند حتي اگر داراي حرفه اي نبودند . دانته از اين فرصت استفاده کرد وعضو صنف پزشکان شد و از اين طريق توانست از حقوق سياسي بهره مند گردد . قدم بعدي او اين بود که يکي از شش عضو نماينده اصناف شود که اعضاي رهبري شهر فلورانس را تشکيل ميدادند.
ادامه دارد......