۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"
مولف: چارلز کانل
برگردان: ع-گ
دانته ؛ شاعر مشهور ايتاليا( 1265-1321)

ادامه....
دانته در حاليکه بسوي شهرش فلورانس در حرکت بود در شهر سي ينا خبر حکم اول بگوشش رسيد. عکس العمل فوري دانته و همراهانش که در تبعيد بودند اين بود که بسوي شهر محل تولد خود رفته و با دولت کليسا مبارزه کند.اما او از همراهانش جدا شده و از شهري به شهر ديگر رفته و هر گز براي مدتي طولاني در يکجا نماند.دانته بيست سال از عمر خود را در تبعيد گذراند.

۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"
مولف: چارلز کانل
برگردان: ع-گ
دانته ؛ شاعر مشهور ايتاليا( 1265-1321)
ادامه....
دانته شيفته سياست و مبارزه اي بود که در کشورش بين کليسا و دولت ادامه داشت. در فلورانس درگيري خشونت آميزي بين حزب کليسا واحزاب ديگر جريان داشت. دانته خود طبق سنت خانوادگي به حزب گوئلف گرايش داشت و عميقن با "پاپ بوني فيس" مخالف بود. پاپ قصد کرد نماينده خود چارلز را به منطقه توسکاني براي صلح بفرستد . دانته در سال 1301 به روم رفت تا او را از اين کار باز دارد. زماني که دانته از منطقه دور بود؛ چارلز وارد منطقه شد ؛ و بر اساس حکمي حزب دانته را غير قانوني اعلام کرد ؛ دانته را به فساد محکوم و جريمه سنگيني براي او تعيين نمود واو را از اداره اش اخراج و به دو سال تبعيد فرستاد.شش هفته بعد دولت کليسا دومين حکم را انتشار داد و اعلام نمود چنانچه دانته بدست آنها بيفتد او را زنده زنده بگور خواهند سپرد.
ادامه دارد.....

۱۳۸۷ مهر ۲۰, شنبه

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"

گزيده هايي از کتاب "تبعيديان مشهور جهان"
مولف: چارلز کانل
برگردان: ع-گ
دانته ؛ شاعر مشهور ايتاليا( 1265-1321)
ادامه....
اگرچه رابطه دانته با بيتريس از حالت عرفانيش خارج نشد اما آن ديدار کوتاه آنان بدون شک يک حادثه مهم در دوران کودکي و جوانيش محسوب ميشد. دانته در " ويتا نووا" خاطرات بيتريس را زنده نگه ميدارد و آن خاطرات آثار بعدي او را تحت نفوذ خود قرار ميدهد. بعبارت ديگر؛ستايش و عشق تا حد مرگ اوبه بيتريس مسير زندگي شخصي شاعر را عوض نکرد ؛ چونکه در سال 1293 با "جما دوناتي "(2 )ازدواج کرد که مادر سه فرزند او شد. بيتريس براي او يک وجود وراي انساني بود ؛ اما گاهي ميشد که او نياز به يک همراه کمتر عرفاني داشت ؛ زماني که او بيشتر زميني ميشد در آن زمان او به جما همسرش روي ميآورد ؛ يا ازرابطه بيرون زندگي خانوادگي با زناني چون : لي ستا ؛ پيترا ؛ فيو رتا ؛ جن توکا ؛ پارگولتا و ويو لتا لذت ميبرد.
دانته بغير از شعر و امورز (عشق)(3 ) به چيزهاي ديگر هم علاقه داشت.
ادامه دارد.....