۱۳۸۷ تیر ۲, یکشنبه

اميد که همه چيز متمد نا نه حل شود و آثار شاملوي بزرگ در خانه اش در معرض ديد ايرانيان قرار گيرد.

نميدانم چه درديست که نه تنها گريبان مردم ما را گرفته بلکه روشنفکران ما را هم آلوده کرده است. آفتي که انگار با هيچ سمي بنا ندارد از بين رود.
بنظرم ميتوان خانه شاملو و ديگر شخصيتهاي نويسنده و... را بعنوان يک مرکز تاريخي به ثبت رساند و با نمايش آثار و وسايل شخصي او و از طريق بازديد عموم محل درآمدي براي بازماندگانش شد.
و جاي تاسف است که دولتي که در راس کار است نه تنها هيچ مسئوليتي درحفظ اين آثار از خود نشان نميدهد بلکه روغن بر آتش اختلاف و نابودي آثار ميپاشد.

وسایل شخصی احمد شاملو به مزایده گذاشته شد

سنگ قبر احمد شاملو ، عکس از آرش عاشوری نیا
روز دوم تیرماه، در زیرزمین دادگستری کرج، وسایل شخصی احمد شاملو شاعر معاصر به درخواست پسرش سیاوش شاملو به مزایده گذاشته شد تا این وسایل به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان توسط خود سیاوش شاملو خریداری شود.
اشیایی که در میان آن از تابلوی اهدایی ایران درودی و طرح صورت احمد شاملو با قلم علیرضا اسپهبد تا زیر سیگاری و فندک احمد شاملو به چشم می خورد. اگرچه همسر شاملو، آیدا سرکیسیان روز گذشته درخواست قانونی خود را برای توقف این مزایده تسلیم دادگاه کرده بود اما طبق گفته حاضران و آگاهان به این پرونده ظاهرا این درخواست مورد موافقت دادگاه واقع نشده بود.
چند ماه پیش سیاوش شاملو و ریتا آتانث سرکیسیان (آیدا) بر اساس توافق نامه ای قرار گذاشته بودند تا زمان حیات آیدا، همسر احمد شاملو هیچ یک از وراث ایشان حق دخل و تصرف در اموال شخصی او را نداشته و پس از آن نیز در محل منزل ایشان موزه ای برای احمد شاملو تاسیس شده و مدیریت آن با اولاد ذکور نسلا به نسل باشد. ضمنا طرفین توافق کرده بودند که پرونده مطروحه در شعبه ششم دادگاه حقوقی کرج که توسط سیاوش شاملو مفتوح شده بود مختومه گردد.
اما سیاوش شاملو بعد از گذشت هفت ماه، با شکایت از آیدا سرکیسیان و با اعلام این که مفاد این توافق نامه به مرحله اجرا نرسیده است وسایل شخصی پدرش را به مزایده گذاشت.
در جلسه مزایده ای که امروز برگزار شد، علاوه بر وکیل آیدا سرکیسیان یکی از علاقمندان احمد شاملو نیز حضور داشت که با هدف خرید این وسایل و بازگرداندن آن به آیدا سرکیسیان در مزایده شرکت کرد، اما سرانجام سیاوش شاملو توانست با پیشنهاد ۵۵۰ میلیون تومان این اجناس را از آن خود کرد.
طبق قانون سیاوش شاملو باید ظرف مدت یکماه این مبلغ را تهیه و به دادگاه ارائه دهد. درغیر این صورت مزایده باطل اعلام خواهد شد.
سیاوش شاملو هدف خود را از این کار احداث موزه ای برای پدرش عنوان کرد و گفت: "چون تا کنون خانم سرکیسیان در راه اندازی این موزه اهمال کرده اند تصمیم گرفته ام شخصا وارد عمل شوم." بر اساس توافق نامه بین همسر و پسر احمد شاملو قرار بر این بوده که بعد از فوت آیدا سرکیسیان این موزه تاسیس گردد.
مجسه سر شاملو کار استاد مددی، ویترین چوبی، سه عدد تنک کریستال تراش خورده، ساعت مچی، فندک مختلف پیپ و سیگار، ویلچر خارجی، پالتو و شال گردن و ... از جمله وسایلی هستند که سیاوش شاملو آنها را به مزایده گذاشته بود.
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2008/06/080622_an-ek-shamlu.shtml


۱۳۸۷ خرداد ۲۹, چهارشنبه

گزيده هايي از کتاب " افکار پست مدرن"
تصوير ي از فرهنگ لغت انتقادي "افکار پست مدرن"با ويرايش : استوارت سيم
برگردان: علي گرجي
پست مدرنيسم ؛ مدرنيته , و سنت اختلاف عقيده
بقلم : لويد اسپنسر
دنباله....
1-
"مدرنيته" - هر طوريکه برداشت شود - قبل از اينکه به اين نام درآيد تاريخي از چندين قرن داشته . مدرنيسم در هنر انعکاسي از بحث هاي برخاسته ازفلسفه و تئو ري اجتمائي بود. اما نبايد فراموش کرد که هم مدرنيسم ارتجائي وجود داشت و هم مدرنيسم مترقي ؛ اغلب اشکال مدرنيسم ترکيبي ناجور از ايده هاي ناسالم بودند .
اگر مدرنيسم اشاره بر ذوق و شوق در مورد بعضي از جنبه هاي مدرنيته دارد ؛ که معمولن به آن رسيده ايم - اما خود همان نويسندگان و آثارشان - جنبه هاي ديگر مدرنيته را با نوميدي مينگرند .مدرنيسم همانقدر که پادزهري است براي مدرنيته همانقدر هم پادزهر است به برنامه هاي حزبي.
ادامه دارد....
گزيده هايي از کتاب " افکار پست مدرن"
تصوير ي از فرهنگ لغت انتقادي "افکار پست مدرن"با ويرايش : استوارت سيم
برگردان: علي گرجي
پست مدرنيسم ؛ مدرنيته , و سنت اختلاف عقيده
بقلم : لويد اسپنسر


دنباله....

نمي شود گفت که مدرنيته حتا با ؛ يک قرن سنت تغيير و بحث براي تغيير به پايان خود رسيده است .نقش رو به افول مذهب و تغيير رشد اقتصادي و تکنولوژيکي فاکتورهاييست که آينده را چون گذشته قطعن شکل خواهد داد.اما در اواخر قرن بيستم چيزي طبيعت سنت يا آنطور که ما خود را با آن مرتبط ميدانستيم را تغيير داده است.
همه سيماي گذشته در دسترس و موجود است. اما "ساخته شده" تا در دسترس باشد:
انديشه شده؛ بسته بندي شده ؛ هديه شده و دو باره هديه شده . پست مدرنيسم را ميتوان تغييرات مدرنيسم دانست که اميد رهايي خود از ويرانگريهاي مدرنيته و يا رهبري بر نيروهاي رها شده از جانب مدرنيته را از دست داده است.

ادامه دارد......

۱۳۸۷ خرداد ۲۶, یکشنبه

Added: October 03, 2007 (More info)فريدون مشيري- شعر خواني
Freydoon Moshiri met with Iranian community in ...

Added: March 10, 2008 (More info)
Persian- poem - Deklameh- Mix- Romantic poem

Added: October 16, 2007 (More info)
Fereydoon Moshiri met with Iranian community in...

۱۳۸۷ خرداد ۱۵, چهارشنبه

غروبي که ديگر زمستان نبود؛
بهاري که سردي و برفش ربود؛
پس آبي براي سپيدي سرود.

ع-گ
گزيده هايي از کتاب " افکار پست مدرن"
تصوير ي از فرهنگ لغت انتقادي "افکار پست مدرن"با ويرايش : استوارت سيم
برگردان: علي گرجي
پست مدرنيسم ؛ مدرنيته , و سنت اختلاف عقيده
بقلم : لويد اسپنسر
دنباله....
اصطلاح " پست مدرن" از نظر " اکنون " که ما را احاطه کرده و اينکه نميتوانيم آنرا به " پس از" تبديل کنيم متناقض و تحريک کننده است.اما اين مدرنيته "اکنون " کاملن مدرن نيست . مدرنيته يک عصر طولاني از تغييرات تاريخيست؛ که با رشد علمي و تکنولوژيکي و با گسترش آن - وسيعن در سراسر جهان و شديدن در هر گوشه و شکاف با روح -اقتصاد بازار سرمايه داري تقويت ميشود.در سراسر عصر مدرن ؛فضاي هوشمندانه مناظره فرهنگي؛ فلسفي و سياسي بين قدرت رو به افول کليسا از يک سو و از سوي ديگر ؛ اقتصاد و ضرورتهاي تکنيکي که سبب تشديد قدمهاي تغييرميشود فراهم ميآيد .
ادامه دارد......